آدرين جون

تربيت فرزندمادر پدر نمونه

كودك ١ تا ٣ ساله، بيشترين كلمه اي كه استفاده ميكند "نه" است. يكي از دلايلش استفاده زياد والدين از اين كلمه است. تا جاي ممكن كمتر از كلمه "نه" استفاده كنيد تا اثرش را از دست ندهد. وقتي دربرابر خواسته كودك فقط با گفتن "نه" مخالفت ميكنيد، او دليل مخالفت شما را نميفهمد و فكر ميكند اين عادت شماست. پس دليل مخالفت خود را توضيح دهيد و بگوييد در چه شرايطي به خواسته اش عمل ميكنيد.
6 تير 1396
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به آدرين جون می باشد